Instytut Chorób Serca

Dr Justyna Sokolska w gronie laureatów pierwszej edycji programu stypendialnego organizowanego przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

https://www.umw.edu.pl/content/uniwersytet-przyszlosci-laureaci

Gratulujemy!

Zdjęcie JS