Instytut Chorób Serca

Od 1 lutego 2022 r. do naszego zespołu dołączyło dwóch wybitnych kardiologów: prof. Stefan Anker (Niemcy) oraz prof. Massimo Piepoli (Włochy) którym JM Rektor uroczyście złożył gratulacje w związku z objęciem stanowiska kierownika Zakładu Kardiologii Prewencyjnej oraz Zakładu Innowacyjnych Terapii Układu Krążenia Instytutu Chorób Serca na ostatnim posiedzeniu Senatu w dniu 30 marca 2022 r.

 

stefan anker zdjecie2