Instytut Chorób Serca

Cała kardiologia, lekarze, pielęgniarki, personel administracyjny stanęli razem do wspólnego zdjęcia. 1 lipca 2022 r. mija 1-rocznica powstania Instytutu Chorób Serca

 

instytut chorób serca