Instytut Chorób Serca
Podczas Gali Polskiej Transplantologii „Drugie Życie” nagrodę dla naszego ośrodka za szczególne zasługi dla polskiej medycyny transplantacyjnej odebrał prof. dr hab. Michał Zakliczyński, szef programu Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia w Instytucie Chorób Serca. W niecały rok od uruchomienia ośrodka zespól przeprowadził 40 zabiegów przeszczepienia, co dało drugi wynik w Polsce
 
 
🎥 Wywiad z prof. Zakliczyńskim 52:30 - 1:08:10
 
transplantologia