Instytut Chorób Serca

I kolejna dobra wiadomość.

Dr hab. Robert Zymliński – został wybrany Przewodniczącym-elektem Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej PTK. Gratulujemy! 🍀🍀🍀

zymlinski2

W zeszłym roku habilitacja, a w tym roku stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców dla
dr hab. Jana Biegusa. Gratulujemy! 🏆🏆🏆

Jan Biegus s

 

Czy medycyna potrzebuje sztucznej inteligencji?

12 marca 2021 14:00 – 18:30

Konferencja online 12 Marca 2021

Z radością informujemy, że 12 marca 2021 w godzinach 14:00 – 18:30 odbędzie się konferencja online adresowana do pracowników i studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, pt. „Czy medycyna potrzebuje sztucznej inteligencji?”.

Link do rejestracji na to wydarzenie https://zoom.us/webinar/register/WN_zTskXwc0S42RkzVsdBmMRg 

konferencja post fb 18 30

Pracownicy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego a także Kliniki Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia Katedry Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu: prof. Michał Zakliczyński i asystenci: dr Roman Przybylski, lek. Maciej Bochenek i Anna Larysz. Gratulujemy!

https://www.umed.wroc.pl/content/dwie-pierwsze-transplantacje-serca-na-dolnym-slasku

 przeszczep

 

Aż 18 nagród JM Rektora za ważne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej otrzymali nasi pracownicy za następujące publikacje:

 

Prof. Ewa Jankowska

Nagroda indywidualna I stopnia

Rationale and design of the AFFIRM-AHF trial: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial comparing the effect of intravenous ferric carboxymaltose on hospitalisations and mortality in iron-deficient patients admitted for acute heart failure, European Journal of Heart Failure, 2019 Vol.21 no.12; s.1651-1658

 

Prof. Piotr Ponikowski

Nagroda indywidualna II stopnia

Dapagliflozin in patients with heart failure and reduced ejection fraction, New England Journal of Medicine, 2019 Vol.381 no.21; s.1995-2008

Nagroda indywidualna II stopnia

Effects of serelaxin in patients with acute heart failure, New England Journal of Medicine, 2019 Vol.381 no.8; s.716-726

 

Prof. Krzysztof Reczuch

Nagroda zespołowa II stopnia

Safety and efficacy of self-apposing Stentys drug-eluting stent in left main coronary artery PCI: multicentre LM-STENTYS registry, Catherization and Cardiovascular Interventions, 2019 vol. 93 no.4; s. 574-582

Nagroda zespołowa I stopnia

Degradation mechanisms of the burrs in rotablation, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 2019 Vol.19 no.4; s.1381-1389

 

Dr hab. Piotr Kübler

Nagroda zespołowa II stopnia

Safety and efficacy of self-apposing Stentys drug-eluting stent in left main coronary artery PCI: multicentre LM-STENTYS registry, Catherization and Cardiovascular Interventions, 2019 vol. 93 no.4; s. 574-582

 

Dr hab. Jan Biegus

Nagroda indywidualna I stopnia

Serial assessment of spot urine sodium predicts effectiveness of decongestion and outcome in patients with acute heart failure, European Journal of Heart Failure, 2019 May; 21(5):624-633

Nagroda indywidualna II stopnia

Hepatorenal dysfunction identifies high-risk patients with acute heart failure: insights from the RELAX-AHF trial, ESC Heart Failure, 2019 Dec;6(6):1188-1198

Nagroda zespołowa I stopnia

Multi-organ dysfunction/injury on admission identifies acute heart failure patients at high risk of poor outcome, European Journal of Heart Failure; (2019) 21: 744-750

 

Dr hab. Robert Zymliński

Nagroda zespołowa I stopnia

Multi-organ dysfunction/injury on admission identifies acute heart failure patients at high risk of poor outcome, European Journal of Heart Failure; (2019) 21: 744-750

Nagroda indywidualna I stopnia

Controlled decongestion by Reprieve therapy in acute heart failure: results of the TARGET-1 and TARGET-2 studies, European Journal of Heart Failure, (2019) 21: 1079-1087

 

Dr Mateusz Sokolski

Nagroda zespołowa II stopnia

Patterns of dyspnoea onset in patients with acute heart failure: clinical and prognostic implications, ESC Heart Failure, 2019 Vol.6 no.1; s.16-26

Nagroda indywidualna I stopnia

True worsening renal function identifies patients with acute heart failure with an ominous outcome, Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, 2019 Vol.129 no.5; s.357-360

 Nagroda zespołowa I stopnia

Multi-organ dysfunction/injury on admission identifies acute heart failure patients at high risk of poor outcome, European Journal of Heart Failure; (2019) 21: 744-750

 

Dr Wojciech Zimoch

Nagroda zespołowa I stopnia

Degradation mechanisms of the burrs in rotablation; Archives of Civil and Mechanical Engineering;: 2019 Vol.19 no.4; s.1381-1389

 

Lek. Justyna Sokolska

Nagroda zespołowa II stopnia

Patterns of dyspnoea onset in patients with acute heart failure: clinical and prognostic implications, ESC Heart Failure, 2019 Vol.6 no.1; s.16-26

 

Lek. Michał Kosowski

Nagroda indywidualna I stopnia

Cardiovascular stress biomarker assessment of middle-aged non-athlete marathon runners, European Journal of Preventive Cardiology, 2019 Vol.26 no.3; s.318-327

Nagroda indywidualna II stopnia

Effects of running a marathon on irisin concentration in men aged over 50, Journal of Physiological Sciences, 2019 Vol.69 no.1; s.79-84

 

Prof. Piotr Ponikowski i prof. Ewa Jankowska - kierowali badaniem, które potwierdziło, że podawanie dożylnie żelaza chorym z niewydolnością serca znacząco poprawia ich rokowania, które obublikowali w LANCET

Ferric carboxymaltose for iron deficiency at discharge after acute heart failure: a multicentre, double-blind, randomised, controlled trial

Badanie trwało 4 lata, uczestniczyło w nim 1100 pacjentów, którzy byli hospitalizowani z powodu ostrej niewydolności serca przy współistniejącym niedoborze żelaza. Przed wypisem ze szpitala uczestnicy mieli losowo podawaną dożylnie karboksymaltozę żelazową lub placebo. Obserwacja każdego pacjenta trwała rok.

- Dotychczas intuicyjnie wiązano niedobór żelaza z niedokrwistością, dziś wiemy, że to niedobór żelaza upośledza funkcjonowanie mięśnia sercowego i przemiany energetycznej w organizmie - mówi prof. Piotr Ponikowski. - Niedobór żelaza występuje u co drugiego pacjenta z niewydolnym sercem, a w grupie chorych przyjętych do szpitala nawet u 80 procent.

- Przeprowadzone badanie objęło chorych o wysokim ryzyku kolejnych dekompensacji krążenia i zgonów sercowo-naczyniowych. Efekt leczenia był fenomenalny - liczba wielokrotnych hospitalizacji spadła o 30 proc. w obserwacji rocznej - mówi prof. Ewa Jankowska.
- U 80 proc. chorych wystarczyły dwa dożylne wlewy żelaza, żeby osiągnąć tak silny efekt terapeutyczny - mówi prof. Piotr Ponikowski. - Wykazaliśmy po raz pierwszy, że korygując niedobór żelaza modyfikujemy przebieg choroby sercowo-naczyniowej. Nie licząc korzyści ekonomicznych, które są ogromne, dajemy pacjentom szanse na diametralną poprawę jakości ich życia i rokowania.

Cały artykuł poświęcony pracy naszych naukowców można przeczytać na stronie https://www.umed.wroc.pl/content/publikacja-naszych-naukowcow-w-lancecie

 lancet

  

Z udziałem naszych lekarzy z Katedry Chorób Serca prof. dr hab. Krzysztofa Reczucha oraz dr hab. Piotra Küblera miał miejsce pierwszy w Polsce zabieg - BASILICA
https://www.umed.wroc.pl/…/basilica-pierwszy-taki-zabieg-w-…
fot. Michał Kosowski

 

Basilica

Projekt badawczy realizowany w ramach działalności SKN Chorób Serca pod tytułem „ Cardiovascular incident occurrence in relation to air pollution level in Wrocław”, którego autorami są: Dawid Żyrek, Anastasija Krzeminśka, Wojciech Pabian, Michał Pacholski, Andrzej Wajda oraz Nina Żyrek został doceniony na konferencji dla młodych naukowców w Poznaniu- 20th International Congress of Young Medical Scientists. Rolę opiekuna naukowego pełnił dr hab. n .med. Robert Zymliński. Praca prezentowana przez Dawida Żyrka, zajęła 1 miejsce w Sesji Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego oraz została zakwalifikowana do sesji multidyscyplinarnej - Golden Session, w której wśród 13 zwycięskich prezentacji zajęła 3 miejsce

zyrek 1 miejsce zyrek 3 miejsce

 

 

 

Jednogłośnie i przy 100% frekwencji kierownik Katedry i Kliniki Chorób Serca - prof. Piotr Ponikowski został wybrany nowym Rektorem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W imieniu całego naszego Zespołu, pracowników i doktorantów serdecznie gratulujemy!

 

 DSC2488 copykwiaty dla rektora


 

 

Uchwałą Rady Dyscyplin Nauki Medyczne z dnia 30 stycznia 2020 r. nasz adiunkt dr Jan Biegus otrzymał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki medyczne, specjalność kardiologia. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Jan Biegus s