Instytut Chorób Serca

Z przyjemnością informujemy, że Uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego nr 822/04/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. nasz adiunkt dr Piotr Kübler otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie medycyna, specjalność-kardiologia.
Panu Docentowi serdecznie gratulujemy awansu naukowego oraz życzymy samych sukcesów w zdobywaniu kolejnych szczebli kariery zawodowej i naukowej.

pkubler

Od 1 lutego 2019 r. Katedra i Klinika Chorób Serca zmieniła swoją siedzibę oraz numery telefonów

Aktualny adres

Katedra i Klinika Chorób Serca
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław

tel. 71 733 11 12

Świętowaliśmy promocje doktorskie razem z kolejnymi absolwentami naszej Katedry - na zdjęciu prof. dr hab. med. Krzysztof Reczuch z dr Wojciechem Zimochem

zimoch

 

Prof. dr. hab. n.med. Piotr Ponikowski  został uhonorowany Polsko-Niemiecką Nagrodą Naukową COPERNICUS 2018 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kardiologii. Nagroda jest przyznawana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)


 

 fot. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

Nasz asystent, Dr Mateusz Sokolski (na zdjęciu drugi od lewej), podczas ceremonii inaugurującej Kongres ESC w Monachium otrzymał prestiżowy grant szkoleniowy (ESC Training grant) o wartości 25000 euro na roczny pobyt w Szwajcarii. 
Serdecznie gratulujemy!

ESC Congress 2018


 

15 czerwca (piątek) 2018 

Program


Cardiology Innovations Days za nami. Podczas uroczystego otwarcia prof. Piotr Ponikowski powitał wszystkich zainteresowanych tematem innowacyjnej kardiologii i szeroko rozumianej opieki nad pacjentem z niewydolnością serca. Wśród zgromadzonych gości nie zabrakło Rektora Uniwersytetu Medycznego pod którego patronatem odbywa się Konferencja, Komendanta 4WSK, Dyrektora Departamentu Zdrowia UMWD, prezesa NFZ. Podsumowaniem spotkania było rozstrzygnięcie konkursu Cardiology Innovations Hackathon na kreowanie innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących technologię IT dla współczesnej kardiologii, na które z niecierpliwością czekali młodzi naukowcy. 

Wśród prelegentów nie zabrakło także gości z zagranicy m.in.: prof. Stefana Ankera (Berlin) i prof. Giuseppe Rosano (Rzym)

 

Zdjęcia: Aleksandra Erbert