Instytut Chorób Serca
Praca, której pierwszym autorem jest nasza doktorantka lek. Justyna Krzysztofik, jako jedyna z Polski została wybrana do highlights kongresu ACCA w Mediolanie.

6th Wroclaw Rotablation Meeting

11-13 stycznia 2018 r. we Wrocławiu

http://rotablation-wroclaw.pl/

Organizowana po raz szósty Konferencja jest jedynym wydarzeniem naukowym w Polsce i Europie w całości poświęconym zagadnieniu rotablacji tętnic wieńcowych. W wydarzeniu będzie brało udział około dwustu uczestników z czołowych ośrodków kardiologicznych z całego świata. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz szerokiemu gronu ekspertów z całej Europy, organizatorzy Konferencji gwarantują najwyższy poziom merytoryczny wygłaszanych referatów i prezentowanych na żywo zabiegów.
 
Celem Wydarzenia jest poszerzenie wiedzy kardiologów na temat metody leczenia jaką jest rotablacja tętnic wieńcowych oraz zwiększenie umiejętności praktycznych kardiologów interwencyjnych poprzez wymianę doświadczeń ze specjalistami z zagranicy oraz prezentację zabiegów na żywo.
Lek. Michał Tkaczyszyn - doktorant prof. Ewy Jankowskiej, odebrał w czasie Święta Nauki Wrocławskiej w dniu 15 listopada 2017 r. stypendium im. Ludwika Hirszfelda.

fot. Adam Zadrzywilski

Pod auspicjami Asocjacji Niewydolności Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, której członkami Zarządu są prof. Piotr Ponikowski i  prof. Ewa Jankowska, 4 listopada 2017 r., odbyło się spotkanie kardiologów w ramach National Heart Failure Societies Summit. Z tej okazji z całego świata do Krakowa przyjechało kilkudziesięciu liderów reprezentujących narodowe towarzystwa kardiologiczne, aby dyskutować o problemie niewydolności serca – epidemii XXI w. W trakcie spotkania podpisano niezwykle ważny dokument - Deklarację ws. Narodowego Programu Prewencji i Leczenia Niewydolności Serca. Jest to pierwszy tego typu dokument w Europie, a Polska pierwszym krajem, którychce wdrożyć zintegrowany system opieki nad chorymi z niewydolnością serca. Deklarację podpisali: prezes PTK prof. Piotr Ponikowski, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii prof. Jarosław Kaźmierczak, prezes Towarzystwa Internistów Polskich prof. Jacek Imiela, konsultant krajowy w dziedzinie geriatrii prof. Tomasz Kostka oraz prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce dr hab. Tomasz Tomasik. Inicjatywa spotkała się także z poparciem Premier RP Beaty Szydło, która wystosowała do sygnatariuszy list odczytany na spotkaniu przez senatora RP Marka Pęka.

 

 


W dniach 26-30 sierpnia 2017 r. odbył się kolejny Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC). Wśród ponad 30 tysięcy kardiologów z całego świata, którzy przyjechali do Barcelony dzielić się wynikami swoich prac oraz śledzić najnowsze doniesienia kardiologiczne, nie zabrakło także pracowników i doktorantów naszej Katedry.
Prof. dr hab. Piotr Ponikowskiaktywnie zaznaczył swoją obecność podczas kilkunastu sesji, którym przewodniczył  lub występował z wykładem plenarnym: 

Moderated panel discussion: what is most important to optimise clinical management of chronic heart failure?

Effect of i.v. ferric carboxymaltose iron therapy on symptoms and functional status in iron-deficient patients with HFrEF and renal dysfunction: An individual patient data meta-analysis
 


 

Cardiovascular hospitalisation and death by subgroup in iron-deficient patients with heart failure treated with intravenous ferric carboxymaltose: an individual patient meta-analysis. 
 


Effect of i.v. ferric carboxymaltose iron therapy on symptoms and functional status in iron-deficient patients with HFrEF and renal dysfunction: An individual patient data meta-analysis
Cardiovascular and renal outcomes in iron-deficient patients with HFrEF and renal dysfunction treated with i.v. ferric carboxymaltose: An individual patient data meta-analysis
A hypertensive patient with heart failure and reduced ejection fraction - What do the guidelines say?

Vasodilators are useful in the treatment of acute heart failure - Rebuttal PRO
 


 

Prof. dr hab. Ewa Jankowska, która jest także członkiem Komitetu Naukowego Kongresu, przewodniczyła sesjom:
The future therapy of heart failure: shall we find the answers in the crystal ball?
i przed szerokim audytorium wystąpiła z wykładami na temat:
Iron supplementation for heart failure patients: in whom, when and how?
Iron deficiency: diagnostic dilemmas and therapeutic perspectives
Drugs in acute heart failure: what do the ESC Guidelines say?

 
DOKTORANCI


Także doktoranci wnieśli aktywny wkład przedstawiając najnowsze wyniki swoich prac w sesji plakatowej i podczas sesji plenarnych (dr Mateusz Sokolski i lek. Marcin Drozd)

M Sokolski, R Zymlinski, J Biegus, P Siwolowski, S Nawrocka-Millward, J Krzysztofik, EA Jankowska, W Banasiak, P Ponikowski : Determinants of true worsening renal function and its prognostic meaning in patients with acute heart failure


M Drozd, M Kasztura, K Wegrzynowska, P Rozentryt, J Nowak L Polonski, J Malyszko, E Koc-Zorawska, W Banasiak, P Ponikowski, E A Jankowska: How does diabetes affect iron status in patients with heart failure?


 

M Drozd, M Kasztura, K Wegrzynowska ,M Tkaczyszyn, P Rozentryt , J Nowak, L Polonski, J Malyszko, E Koc-Zorawska , W Banasiak, P Ponikowski, E Jankowska: Determinants of iron deficiency in younger versus older patients with heart failure.
 

M Kosowski, K Mlynarska, J Chmura, EA Jankowska, J Todd, W Banasiak, K Reczuch, P Ponikowski : Inflammatory activation biomarker profile after marathon run and its impact on cardiovascular stress biomarker release in amateur middle-aged male runners.
M Tkaczyszyn, M Drozd, K Wegrzynowska-Teodorczyk, I Flinta, M Bolanowski, D Jedrzejuk, W Banasiak, P Ponikowski, EA Jankowska : Iron status, respiratory muscle strength, and physical fitness in men with heart failure with reduced ejection fraction

 

Materiały wideo dostępne na stronie konferencji po zalogowaniu
http://congress365.escardio.org/Search-Results?Years=C365YEAR2017&vgnextkeyword=ponikowski#.WbuDJ_NJacP