Instytut Chorób Serca
Zapraszamy na kolejna konferencje z udziałem naszych lekarzy, która odbedzie się w dniach: 

14-15 stycznia 2016 we Wrocławiu

Komitet organizacyjny:

  • K. Reczuch,  4th Military Hospital, Wroclaw, Poland; Wroclaw Medical University, Wroclaw, Poland
  • M. Ferenc, Director of the Intensive Care Department, University Heart Center Freiburg – Bad Krozingen, Germany
  • A. Telichowski, 4th Military Hospital, Wroclaw, Poland
  • P. Kübler, 4th Military Hospital, Wroclaw, Poland; Wroclaw Medical University, Wroclaw, Poland
  • W. Zimoch, 4th Military Hospital, Wroclaw, Poland; Wroclaw Medical University, Wroclaw, Poland
  • M. Kosowski, 4th Military Hospital, Wroclaw, Poland; Wroclaw Medical University, Wroclaw, Poland
  • B. Tomasiewicz, Wroclaw Medical University, Wroclaw, Poland
  • E. Jakubowska, Boston Scientific Poland
  • K. Szczepańska, Boston Scientific Poland
  • M. Nowak, Boston Scientific Poland

 
 

Ljubljana, Słowacja, 24 października 2015

Prof. Ewa A. Jankowska brała czynny udział w spotkaniu Heart Failure Association of the ESC przedstawiając najnowsze wydarzenia z działalności sekcji Heart failure specialists of Tomorrow (HoT).


 
 

8 października 2015

Podczas inauguracji roku akademickiego 2015/2016 JM Rektor przyznał Prof. Piotrowi Ponikowskiemu i Prof. Ewie A. Jankowskiej specjalną zespołową nagrodę naukową oraz dyplom dla dr Moniki Kasztury i lek. Mateusza Sokolskiego za publikację powstałą w wyniku współpracy pomiedzy Uniwersytetem Medycznym i Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, która została ogłoszona w czasopismie o najwyzszym IF. 


2 października 2015

Sesja z udziałem redaktora naczelnego “European Heart Journal” organizowana przez Klub 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Przewodniczący: T. F. Lüscher (Zurych), E. A. Jankowska (Wrocław), P. Ponikowski (Wrocław) 
1 -3 października 2015

W czwartkowe popołudnie w sali Wrocław rozpoczęła się uroczysta inauguracja XIX Międzynarodowego Kongresu PTK.Przybyłych gosci powitał Komitet Organizacyjny w składzie: prof. Waldemar Banasiak, prof. Piotr Ponikowski, prof. Ewa A. Jankowska oraz dr Robert Zymliński. Wśród zaproszonych gości z kraju i zagranicy znaleźli się Minister Zdrowia prof. Marian Zembala, prof. Nazzareno Galie, prof. K.-H. Kuck oraz metropolita wrocławski arcybiskup Józef Kupny. Przybyły na uroczystość prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz wręczył prof. Piotrowi Ponikowskiemu medal "Zasłużony dla Wrocławia". Członkiem Honorowym PTK został prof. Nazzareno Galie.

(źródło: Gazeta Kongresowa)
1 października 2015

Prof. Piotr Ponikowski został wybrany prezesem-elektem na kadencję 2015-2017 PTK. Otrzymał również z rąk prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza medal "Zasłużony dla Wrocławia".


Klub 30, którego przewodniczącą w latach 2013-2015 była Prof. Ewa A. Jankowska, uważany jest za bardzo prężnie działającą sekcję PTK w kraju i na arenie międzynarodowej.

Do Klubu 30 przyjęto nowych członków:
 

 


PTK przyznało równiez Nagrodę za Publikacje Naukową w Roku 2014 zespołowi autorów:

 


oraz Wyróżnienie
 


Pani mgr Magdalena Stugiewicz otrzymała:
 


Ponadto braliśmy udział w:

Sesja Sekcji Niewydolności Serca PTK

Prof. Piotr Ponikowski -wykład: Czy jest perspektywa nowych terapii?

Sesja Klubu 30 PTK i Akademii Młodych Uczonych i Artystów
Prof. Ewa A. Jankowska wspołprzewodniczenie sesji oraz wykład: Muzyka

SESJA PLAKATOWA PRAC NOMINOWANYCH DO NAGRODY KOMITETU NAUKOWEGO KONGRESÓW PTK
M. Drozd, B. Kurian, W. Banasiak, P. Ponikowski, E. A. Jankowska
Częstość stosowania antagonistów receptora mineralokortykoidowego u pacjentów z niewydolnością serca z obniżoną funkcją skurczową lewej komory w Polsce (rejestr DATA-HELP)

Sesja prac oryginalnych nominowanych do nagrody Komitetu Naukowego Kongresów PTK – prace studenckie
Prof. Ewa A. Jankowska - udział w jury

M. Czajkowski, M. Stępkowski, A. Siennicka, Stanisław Tubek:
Przekonania dotyczące stresu warunkują reakcję fizjologiczną na stresory akustyczne u młodych, zdrowych mężczyzn.

M. Stępkowski, M. Czajkowski, Stanisław Tubek, A. Siennicka:
Akustyczne bodźce stresowe w życiu codziennym – czy osoby związane ze środowiskiem medycznym postrzegają je inaczej?

PRZEZCEWNIKOWA IMPLANTACJA ZASTAWKI AORTALNEJ (TAVI) CO POWINNIŚMY WIEDZIEĆ W ROKU 2015
Prof. Krzysztof Reczuch
- wykład: Jaki dostęp naczyniowy – opinia kardiologa

Czy inhibitory PCSK9 zrewolucjonizują wytyczne w leczeniu hipercholesterolemii ?
Prof. Piotr Ponikowski - przewodniczenie sesji i wykład: Krajobraz terapii hipolipemizującej 2015

Sesja prac oryginalnych nominowanych do nagrody Komitetu Naukowego Kongresów PTK – w dziedzinie nauki podstawowe
M. Stugiewicz, M. Kasztura, K. Kobak, J. Bania, W. Banasiak, P. Ponikowski, E. A. Jankowska:
Wpływ hipoksji oraz niedoboru żelaza na odpowiedź stresową komórki i na zestaw genów zaangażowanych w wewnątrzkomórkowy metabolizm żelaza w szczurzych kardiomiocytach H9C2 i miocytach L6G8C5


W dniach 28.08-02.09.2015 po raz kolejny nasi pracownicy i współpracownicy aktywnie uczestniczyli w Kongresie European Society of Cardiology w Londynie.

Prof. Piotr Ponikowski

ESC TV 2015 - Experts Words - How to approach sleep-disordered breathing 

Prof. Piotr Ponikowski

ESC TV 2015 - Hot Line V- Heart failure (Session 917)
Prof. Ewa Anita Jankowska - Wroclaw, Poland Maria Galan - Barcelona, Spain

ESC TV 2015 - Best Poster - Lysyl oxidase: A new biomarker for CV remodelling


Abstracts:


Lack of association between central chemosensitivity and disease severity in optimally treated patients with mild heart failure

Heart rate control and beta-blockade are not optimal in patients with systolic heart failure and chronic obstructive pulmonary disease

Acute heart failure complicating acute myocardial infarction in the contemporary era of modern treatment

Clinical applicability of different methods of baroreflex sensitivity assessment in patients with mild heart failure

Determinants of plasma kidney injury molecule-1 and its prognostic utility in patients with acute heart failure

Hepato-renal dysfunction on admission predicts the outcome in acute heart failure.

 

Sessions:

Prof. Ewa A. Jnakowska

Co-morbidities in heart failure - An overview
Iron deficiency and anaemia in heart failure.

Is obesity always bad?
Chairperson


Biomarkers for heart failure: state of the art
Biomarkers for co-morbodity assessment in chronic heart failure.

Recent advances in cardiology: what does the busy cardiologist need to know about...
Novel devices for heart failure.

Discussing the most challenging clinical cases.
Panel discussion.

Modern drug therapy in heart failure
Chairperson.

Touching the valves: hazardous game
ChairpersonProf. Piotr Ponikowski

Modern drug therapy in heart failure
Future direction for research in acute heart failure.

Percutaneous valve intervention in severe heart failure
Chairperson


Changing conventions - Intravenous iron in heart failure
Iron deficiency - Prevalence, the burden, pathophysiology and diagnosis.

Where are we with current Heart Failure (HF) management systems, structure and science?
A call to action in HF: what have we achieved and where are we going?

Hot Line V- Heart failure
BENEFIT: Discussant review.

Intravenous iron in heart failure – Improving patient’s outcomes
Chairperson &
Introduction - Intravenous iron in heart failure – Improving patient’s outcomes.

Tricuspid regurgitation in the heart failure population: how to treat it?
Tricuspid regurgitation in the heart failure population.
Zapraszamy na XIX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, który odbędzie się we Wrocławiu w dniach 1-3 pażdziernika 2015 r.W grudniu 2014 roku w Pracowni Hemodynamiki Kliniki Kardiologii 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego Prof. Krzysztof Reczuch wraz z Dr. Stanisławem Tubkiem wykonali jedne z pierwszych na świecie zabiegi przezskórnej ablacji – czyli zniesienia działania kłębka szyjnego. 

czytaj dalej ....