Instytut Chorób Serca

Ranking Uniwersytetu Medycznego we WrocławiuProf. Piotr Ponikowski został niekwestionowanym liderem rankingu Impact Factor wśród pracowników Uniwersytetu Medycznego w 2014 roku. 

Wartość IF 33 prac prof. Piotra Ponikowskiego wyniosła 182,455', zaś plasująca się na 3 miejscu prof. Ewa Jankowska przy 16 pracach zdobyła 70,874 IF. Zestawienie obejmuje publikacje z 2014 roku, zgodnie ze stanem na koniec sierpnia 2015.
 

Wykaz pracowników z najwyższym wskaźnikiem IF w 2014 roku
L.p. Imię i nazwisko pracownika Liczba publikacji Wskaźnik IF
1. prof. dr hab. Piotr Ponikowski 33 182,455
2.  prof. dr hab. Andrzej Szuba 10 79,974
3.  prof. dr hab. Ewa Jankowska 16 70,874
4. dr Rafał Ilow 2 56,446
5. dr hab. Katarzyna Zatońska 1 55,873
6. dr Dorota Frydecka 14 45,292
7. prof. dr hab. Andrzej Kiejna 14 42,894
8.  prof. dr hab. Marian Klinger 20 41,586
9. lek. Błażej Misiak 11 39,119
10. prof. dr hab. Marek Jutel 6 33, 714
3rd Saudi Heart Failure Symposium Intercontinental Jeddah ,Saudi Arabia