Instytut Chorób Serca

Instytut Chorób Serca powstał w dniu 1 lipca 2021 r. w wyniku połączenia

Katedry i Kliniki Chorób Serca (Wydział Nauk o Zdrowiu)

Katedry i Kliniki Kardiologii (Wydział Lekarski)

oraz Katedry i Kliniki Chirurgii Serca (Wydział Lekarski).

 

Wszystkie Katedry i Zakłady Instytutu są obecnie w strukturze Wydziału Lekarskiego.