Instytut Chorób Serca

Wykaz pracowników w kolejności alfabetycznej

Prof. Stefan Anker

Zakład Innowacyjnych Terapii Układu Krążenia

DR HAB Jan Biegus Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej 
LEK. Grzegorz Bielicki Klinika Kardiochirurgii 
LEK. Mikołaj Błaziak Administracja
LEK. Maciej Bochenek Klinika Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia 
LEK. Magdalena Cielecka-Prynda Klinika Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia 
Jolanta Drążek Administracja
LEK. Marcin Drozd Zakład Kardiologii Translacyjnej i Rejestrów Klinicznych 
DR Magdalena Dzięgała Administracja
MGR Aleksandra Erbert Administracja
lek. Piotr Gajewski Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej
DR Anna Goździk Zakład Obrazowania Układu Sercowo-Naczyniowego 
DR HAB. Tomasz Hrapkowicz Klinika Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia 
DR Jacek Jakubaszko Klinika Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia 
PROF.DR HAB. Ewa Jankowska Zakład Kardiologii Translacyjnej i Rejestrów Klinicznych 
LEK. Ewelina Jasic-Szpak Zakład Obrazowania Układu Sercowo-Naczyniowego 
PROF.DR HAB. Marek Jasiński Klinika Kardiochirurgii 
DR Krystian Josiak Klinika Kardiologii
DR Konrad Kaaz Zakład Dydaktyki Kardiologicznej
MGR Katarzyna Kaczmar Administracja
MGR Bożena Karolko Administracja
DR Małgorzata Kobusiak-Prokopowicz Klinika Kardiologii
PROF.DR HAB. Wojciech Kosmala Zakład Obrazowania Układu Sercowo-Naczyniowego 
LEK. Wojciech Kosowski Klinika Kardiologii
LEK. Michał Kosowski Klinika Kardiologii
DR HAB Piotr Kübler Klinika Kardiologii
DR HAB Wiktor Kuliczkowski Klinika Kardiologii
MGR Elżbieta Kuwak Administracja
MGR Anna Larysz Klinika Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia 
PROF.DR HAB. Andrzej Mysiak Zakład Dydaktyki Kardiologicznej
DR Piotr Niewiński Klinika Kardiologii
DR Krzysztof Nowak Klinika Kardiologii
DR Rafał Nowicki Klinika Kardiochirurgii 
DR Marta Obremska Zakład Obrazowania Układu Sercowo-Naczyniowego 
Prof. Massimo Piepoli Zakład Kardiologii Prewencyjnej
PROF.DR HAB. Piotr Ponikowski Instytut Chorób Serca
DR HAB Marcin Protasiewicz Klinika Kardiologii
PROF.DR HAB. Monika Przewłocka-Kosmala Klinika Kardiologii
DR Roman Przybylski Katedra Kardiochirurgii i Transplantacji Serca
DR Maciej Rachwalik Klinika Kardiochirurgii 
PROF.DR HAB. Krzysztof Reczuch Katedra Kardiologii 
  Oskar Siwak Administracja
LEK. Justyna Sokolska Zakład Obrazowania Układu Sercowo-Naczyniowego 
DR Mateusz Sokolski Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej 
LEK. Michał Tkaczyszyn Zakład Kardiologii Translacyjnej i Rejestrów Klinicznych 
DR Stanisław Tubek Klinika Kardiologii
LEK. Szymon Urban Administracja
LIC. Paulina Wierzgała Administracja
DR HAB Tomasz Witkowski Klinika Kardiologii
PROF.DR HAB. Michał Zakliczyński Klinika Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia 
DR Wojciech Zimoch Klinika Kardiologii
DR HAB. Robert Zymliński

Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej