Instytut Chorób Serca

Struktura organizacyjna Instytutu

Dyrektor Instytutu

prof. dr hab. Piotr Ponikowski

 Piotr Ponikowski2

 

Administracja

Sekretariat Dyrektora Instytutu

                       

Z-ca Dyrektora ds. Naukowych

dr hab. Jan Biegus

Jan Biegus s

 

Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych 

prof. dr hab. Andrzej Mysiak

Zdjęcie Andrzej MYsiak wykadrowane Kara

 

1. Katedra Kardiologii

1.1. Klinika Kardiologii

1.2. Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej

2. Katedra Kardiochirurgii i Transplantacji Serca

2.1. Klinika Kardiochirurgii

2.2. Klinika Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia

3. Zakład Dydaktyki Kardiologicznej

4. Zakład Obrazowania Układu Sercowo-Naczyniowego

5. Zakład Kardiologii Translacyjnej i Rejestrów Klinicznych

6. Zakład Kardiologii Prewencyjnej

7. Zakład Innowacyjnych Terapii Układu Krążenia